Dualtec

Disclaimer

Dualtec heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie slechts bedoeld is voor algemene informatiedoeleinden en regelmatig wordt gemuteerd.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie, aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dualtec aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet Рbehoorlijk Рfunctioneren van de website.